Regler eller orimliga regler vid bostadsanpassning

Jag har fått höra att man enbart beviljas bostadsanpassningsbidrag om man inte vetat om aitt funktionshinder när man flyttade in i bostden.
Kan detta verkligen stämma?

Det innebär ju tex att någon som bor hemma och blir vuxen inte kan få bostadsanpassning om man flyttar till eget.

Eller om man flyttar tex från en lägehet på 3e våningen till en hur på markplan.

Jag förstår att man inte kan flytta en gång om året och tro att man ska få bidraget, men om man flyttar från en katastrofal situation till markplan, om vi nu tar det exemplet, så flyttar du ju till betydligt bättre.
Och det kan ju vara så att det finns tex trösklar nu, men inte på 3e våningen.

Och om ens tillsStånd försämras vilket då innebär mer hjälp, säg tex automatisk dörröppnare, ska man så inte kunna få det pga att man visste att man var sjuk när man flyttade in.

Själv har jag flyttat från en minilägenhet där assistenterna Och jag knappt fick plats, så köpte hus men vad som känns som en naiv dröm om att jag skulle ha rätt till bostadsnpassning. Men tydligen är det inte riktigt så eftersom jag visste om mitt tillstånd innan flytt.

Kan verkligen inte förstå logiken och känner mig något desperat...

Tack på förhand

Lelleja

Kommentarer

Hej!

Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag om du har en bestående funktionsnedsättning. Bidraget skall underlätta det dagliga livet för dig och så långt som möjligt ett självständigt liv i eget boende.

För att kunna få bostadsanpassningsbidraget krävs ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att anpassningarna är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. Kostnaderna för nödvändig anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden skall vara skälig.

För att kunna få bidraget skall anpassningen bedömas nödvändig och inte kunna lösas på enklare sätt t.ex. med hjälpmedel.

Om du flyttar skall du med omsorg välja din nya bostad så att den inte är uppenbart olämplig för dina behov vad gäller storlek, planlösning etc.
Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter