Inneboende men inte sambos, rätt till ersättning?

Hej.

Jag har en kompis som funderar på att skriva sig på min adress och vara inneboende hos mig ett tag. Vi har alltså inte någon kärleksrelation utan bara vänskap. Jag har ett fast jobb med en bra lön. Min vän har socialt bistånd, riksnormen just för tillfället. Min fråga är om min vän har rätt till att få socialt bistånd trots att jag har en bra inkomst? Och har jag rätt till att kunna få ut hyra i månaden för att han bor hos mig? Jag har förstått det som att om vi vore sambos så skulle jag få försörja honom på grund av att jag har en så bra lön. Hälsningar Rebecka

Rebbus88

Kommentarer

Hej,
Som vän har du inte någon försörjningsskyldighet. Om din vän flyttar in hos dig kan din vän därför fortsätta ansöka om ekonomiskt bistånd som ensamstående. Försörjningsskyldiga är däremot föräldrar, sambos och äkta makar.
Din vän är dock skyldig att informera den socialtjänst som hen tillhör, om förändrade situationer som till exempel berör civil status, ekonomi, boende och sysselsättning. Det är socialtjänsten som utreder kostnader för hyra vid en ansökan.
Rätten att ta ut hyra är upp till den enskilde och inget som socialtjänsten kan besluta om. Du kan således skriva ett inneboendekontrakt med din vän och på så sätt ta ut hyra.

Hoppas du är nöjd med vårt svar

Vänligen
Soctanterna

Soctanter