Social Erbjuda Tak Över Huvudet

hej jag är hemlöse med mitt barn som är 5 år och jag undrar va menar social erbjuda tak över huvudet?
menar dom ett rum i hotel eler att jag och mitt barn får bor med andra vuxen ? eler en lägenhet ?
kan du forklara till mej liten om tak över huvudet och va är möljhet ?

anamen

Kommentarer

Hej!

Som vi har svarat på tidigare inlägg så är tillgången på bostäder i Malmö mycket begränsad och socialtjänsten kan endast i mycket särskilda fall hjälpa till med lägenhet och då främst till barnfamiljer. Enligt Föräldrabalken har man som förälder ett ansvar för att se till att barnets behov blir tillgodosedda, däribland ett tryggt boende. Om man som vårdnadshavare inte kan tillgodose dessa behov så är det ytterst kommunen som har ansvar för att inga barn ska behöva bo på gatan.

Om ni är i akut behov av bostad så kan ni vända er till socialtjänsten i den stadsdel ni tillhör för att få någonstans att sova. Om du inte vet vilken stadsdel ni tillhör kan du ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00 och genom dem bli kopplad rätt. Om man behöver akut hjälp på kvällar, nätter och helger så vänder man sig till Social jour på telefonnummer 040-34 56 78, se även länken nedan för mer information:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Akut-hjalp.html

Om man kommer ensam med barn så brukar man i första hand erbjudas gruppboende som är uppdelade i kvinnliga respektive manliga boenden. Där har man eget rum men man delar kök, vardagsrum samt badrum med andra. Om det inte finns några lediga gruppboenden så kan man erbjudas boende på hotell i det akuta skedet. Därefter så görs en mer långsiktig planering med aktuell handläggare och tanken är att man ska söka boende på egen hand med stöd från socialtjänsten.

Hoppas att du fått svar på din fråga och att du vet hur du ska gå tillväga för att du och ditt barn ska få tak över huvudet. Har du fler frågor så får du gärna vända dig hit!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter