Ang jäv

Hej!

Har lite frågor jag ställer åt en vän, som hon undrar över.

Om ens socialhandläggare + chef är jävig, vem anmäler man till då?

Hur kommer det sig att om man själv är otrevlig (T.ex svarar otrevligt) mot sin handläggare så skrivs det upp , men när dem är otrevliga. Så kommer dem undan? Hur kan en handläggare få behandla folk hur som hellst?

Ska inte socialtjänsten jobba för återförening (om det går) hur kommer det då att det inte gör det? Ger heller inget svar varför och ger inget svar på vad man ska förbättra sig på?

Hur kan en socialtjänst bestämma så fort dem KIDNAPPAR barn, att det är en uppväxtplacering? Hur kan dem säga det, när dem inte vet. För alla kan förbättras och socialtjänsten följer ju i vanliga fall endå inte lagen?

Varför ska alla bli dömda för det som hände ”lilla hjärtat”? Självklart i sånna fall bör barnet bo kvar hos fosterfamiljen. Men med en ev ny lag. Förstör ju det för alla som inte skadar sina barn?

Och en sista fråga , hur kommer det sig att socialtjänsten inte följer lagen? Att dem kan kidnappa barn för att dem vill. INTE för barnets bästa?

Tack på förhand...

Frågar åt en vän

Kommentarer

Hej
Som vi förstår det så har du en vän som har frågor kring jäv.
I förvaltningslagens 16-18 §§ finns de regler som gäller för jäv inom förvaltningar.

Om man som part i ett ärende anser att det finns risk för jäv har man möjlighet att ansöka om att ansvarig kommun byter handläggare i ärendet.
Man vänder sig då till verksamhetens chef. Man måste då uppge skälig grund för varför man önskar byta och vad det är som gör att man anser att det föreligger en risk för jäv. Det är den ansvarige myndigheten som avgör huruvida det finns risk för jäv och i så fall vilka åtgärder som ska vidtas. Det finns ingen självklar rättslig möjlighet för en enskild att kräva, välja eller önska en ny handläggare.

Om din vän anser att socialtjänsten har begått något fel kan hen kontakta IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som är tillsynsmyndighet för bland annat socialtjänst. Så får IVO granska hur handläggningen har gått till.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter