Hur stöttar jag och orkar hjälpa min son bäst?

Hej.
Jag är ensam med son 18, snart 19 och bor tillsammans med lillebror 15.
Han fick avbryta gymnasiet 1a året pga depression, har varit på BUP men fick ej hjälp sen hamnat mellan stolarna och vi har fått kämpa tillsammans.
Han fick påbörja en aktivitet hos Nike , med andra ungdomar som ej påbörjat el avslutat gymnasiet. Till stor hjälp men efter ett par år var han tvungen avsluta för att gå vidare. Gick påbörja Steg1 som skulle hjälpa honom fram å ut i arbetslivet, eller läa vidare. Tyvärr efter 2 v avbröts det av Corona och sommaren kom. Han sover på dagarna och är uppe nätterna. Ingen inkomst. Ingen motivation för han känner det kommer ändå inte bli något av .
Han är myndig men ändå min son å min oro .
Behöver råd .

Tack på förhand.
Elisabeth

Ensamma mamman

Kommentarer

Hej!

Du är oroad över din 18-åriga son som avbrutit sina studier. Du oroas över hans framtid och undrar om vilken hjälp han kan tänkas få.

Vi råder dig att be din son att vända sig till Arbetsförmedlingen för att förhöra sig om vilka möjligheter han har och vad man har för möjligheter och skyldigheter som arbetssökande. Arbetsförmedlingen har bland annat studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa din son när det gäller möjligheterna att avsluta sin gymnasieutbildning, om han vill det.

Du kan vända dig till din vårdcentral och tala med kuratorn kring din sons problematik och din oro för att möjligtvis komma fram till en plan eller strategi för hur ni skall få till en förändring i din sons mående och liv.

Tyvärr finns inte mycket mer för dig att göra än att ställa krav på din son att han själv måste ta tag i sin situation. Det kan upplevas som att det inte finns hjälp eftersom han nu är vuxen och själv måste ta tag i de steg han behöver ta för att klara sig nu och i framtiden.

Om din son inte har några andra möjligheter till försörjning, inkomster eller sparade medel så kan han ansöka om försörjningsstöd på socialtjänsten.

Hoppas att din son får all den hjälp och stöd han är i behov av från olika aktörer för att bli en självständig vuxen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter