Avhysning

Jag har en vän som fått en timma på sig o flytta från sitt stödboende anledningen är ett sms hot mot en som har förföljt henne misshandlat henne brutit sig in hota henne mm hon har inga anmärkningar varit drog fri skötts sig Exemplariskt min vän har adhd hennes rutiner tryggheten
Försvann ska inte en avhysning gå genom kronofogden på lagligt sätt det finns polisanmälningar på personen som trakaserat henne soc kastar ut henne till vargarna tycker jag

Orolig vän

Kommentarer

Hej!

Det är fint att du bryr dig om din vän som naturligtvis drabbas hårt av beslutet att behöva flytta.

Din vän bor på ett stödboende vilket är en insats från socialtjänsten. Socialtjänsten eller aktören som driver stödboendet har rätt att säga upp en boende med kort varsel. Ofta är det pga misskötsamhet eller att andra boende eller personal utsätts för hot, våld eller fara till följd av personens agerande. Vräkningsregler där Kronofogden måste kopplas in gäller inte för sådant boende som din vän bor på.

Vi har ingen kunskap om den samlade bedömningen av skälen till socialtjänstens beslut till att skriva ut din vän från stödboendet och om annat alternativ är planerat för din vän.

Du får säga till din vän att fråga socialtjänsten om skälen till utskrivningen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter