Anmäla en person som missbrukar alkohol

Hej, jag undrar var jag kan ringa/skriva för att anmäla min oror för min mammas alkoholmissbruk... jag är myndig och har varit borta över sommaren då de nu spårat helt.. Hon dricker varje dag, kastar ägg på grannar etc. Sedan undrar jag om de för min del finns någon hjälp att få för att kunna flytta ifrån detta. hos min pappa finns de ingen plats för mig, men har skrivit min post dit i dagsläget då min mamma även öppnat och i vissa fall förstört den. har sökt lägenhet på eget bevåg i ca 10 år. är 24, får ingen pga ekonomin.

vips

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har en jobbig hemsituation och att du är orolig för din mammas alkoholmissbruk.

Du kan vända dig till socialtjänsten där du bor och göra en orosanmälan för din mamma. Socialtjänsten kontaktar då din mamma och undersöker om hon är i behov av någon hjälp eller stöd. Insatserna är frivilliga men socialtjänsten kan tvångsomhänderta en person om dennes missbruk är så allvarligt att personen riskerar att dö och saknar insikt i sin problematik.

Angående ditt boende rekommenderar vi att du skriver in dig på Boplats Syd som är Malmös bostadsförmedling. Mer information hittar du nedan:

https://www.boplatssyd.se/

Ett annat tips är att titta på andrahandsuthyrning eller hyra ett rum hos någon som vill ha en inneboende.

Om du saknar egen inkomst finns möjligheten att ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten där du bor. För att vara berättigad till försörjningsstöd måste man vara arbetssökande och göra allt man kan för att bli självförsörjande och alla andra möjligheter till försörjning ska vara uttömda.

Vi önskar dig lycka till och hoppas att din mamma får hjälp med sitt missbruk.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter