Sekretess fundering

Hej jag har en kompis som är mamma och hon har haft ett missbruk så att pappan har vårdnaden
Nu kämpar hon med försörjningsstöd, skaffa jobb och skuldsanering och ja nästan allt man kan tänka sig för det har inte gått bra den senaste tiden och med det kom missbruket tillbaka..och blir hon t ex stoppad och får lämna prov hur kan då pappan som bor 30-40 mil bort få reda på allting samma dag? Hon vill in på behandlingshem men är rädd att då ringer någon och talar om det för han samma dag som det sker och att hon då inte kommer få träffa sitt barn när hon är klar.
hon lämnade rena prover i 3 år tidigare men pappan sa bara nej du får inte träffa barnet så då blev det som det kan bli med person som är missbrukare att det blir återfall så det jag egentligen undrar är,
Får socialtjänsten lämna ut någon som helst uppgift till pappan? Eller någon Anna privat person vad jag kan förstå så är det bara mellan myndigheter.

Men om det är så att socialen får lämna ut nånting så känner hon och enligt mig troligen dom flesta människor att det inte går att lita på socialen och litar man inte på den myndighet som ska hjälpa människor så blir det att man är inte ärlig och talar om hur sanningen egentligen ligger till, speciellt om det innebär att pappan får reda på allt. idag åker hon och träffar och har umgänge (nykter) med barnet och kommer barnet hit så får hon inte vara själv och det vill hon absolut inte förlora

Tommy

Kommentarer

Hej!

Din väninna verkar kämpa på och försöka ordna upp sitt liv. Fint att hon har vänner omkring sig som stöttar och hjälper.

Om socialtjänsten får in anmälningar som innebär alkohol eller droger och personen är vårdnadshavare för minderåriga barn ska socialtjänsten informera den andra vårdnadshavaren. Detta är inte för att göra det svårare för föräldern utan för att säkerställa att barn inte far illa eller vistas i miljöer där det förekommer droger eller stora mängder alkohol. Den andra föräldern har då möjlighet att hålla barnen därifrån och säkerställa att de är trygga.

Inom socialtjänsten gäller sekretess vilket innebär att uppgifter om en enskilds personliga förhållanden inte får lämnas ut till någon annan.

Socialtjänsten kan begära eller lämna ut uppgifter till annan myndighet eller sjukvård om detta krävs för att genomföra en utredning som rör barn eller LVM utredning vuxna ( Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall) eller som vi tidigare nämnde till en annan vårdnadshavare om det finns misstanke om missbruk.

Det är viktigt att tillägga att socialtjänstens arbete skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet och vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Vi hoppas din väninna får den hjälp och stöd hon behöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter