Akut Problem - Betalning Av Hyra

Hej

Jag arbetar deltid och har haft en 1.hand lägenhet.Det gick mer ett år och förrstgången har jag problem med hyran.
Allt kom samtidigt, el-internet etc, Jag fixade dem first och hade väntat en summa pengar nåstans för hyran men allt gick snett. Nu är jag sent och måste betala hyran annars finns det risk att förlora hyreskontraktet vilket jag absolut inte önskar! Ibland tappar man kontrolen över sin ekonomi och det hände till mig.

Jag skulle vilja ha ett svar om jag kan få engångshjälp av socialen för att betala min hyra så fort som möjligt.
Jag är den som intevill hamna i socialens ramar men om jag hade fick engångsstöd om detta skulle jag andas så klart.
Även undrar om jag får stöd om detta skulle jag ville betala denna pengar tillbaka till socialen typ det är helt ok om jag får avi och betalar den tillbaka. Är det möjligt?

Ps. Jag har skulder hos kronogogden!

tack på förhand

Hälsningar
SO

SO

Kommentarer

Hej!

Ibland är det svårt att få allt att gå ihop och saker och ting blir inte alltid som man planerat. Om vi förstått dig rätt så har du fortfarande kvar din lägenhet vilket är bra och du kan läsa om vilka rättigheter du har i förhållande till din hyresvärd på Hyresgästföreningens hemsida, se länken nedan:

http://www.hyresgastforeningen.se/Fraga_Oss/Sidor/Vilka-rattigheter-har-...

Vi skulle även rekommendera dig att kontakta Hyresgästföreningen personligen för att få råd och stöd i din situation. Du kan också vända dig till Hyresnämnden för att få svar på juridiska frågor kring hyreslagen, se länken nedan för kontaktuppgifter:

http://www.hyresnamnden.se/Sok-domstol/Hyresnamnden-i-Malmo/

Det är bra att du undersöker vad du har för möjligheter i nuvarande situation. Du undrar om du kan få försörjningsstöd från socialtjänsten för att kunna betala din hyra. Det kan vara bra att veta att handläggningstiden för en utredning avseende ekonomiskt bistånd är ungefär två veckor när alla handlingar är inlämnade och ansökan är komplett. En förstagångsansökan gör man genom att ta kontakt med socialtjänsten i sin stadsdel. För att komma i kontakt med de som arbetar med försörjningsstöd så ringer man något av nedanstående nummer beroende på vilken stadsdel du tillhör. Om du inte vet vilken stadsdel du tillhör så kan du ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040 – 34 10 00 och be dem koppla dig rätt.

Centrum Tel: 040 34 58 70
Husie Tel: 040 34 62 00
Fosie Tel: 040 34 57 16
Hyllie Tel: 040 34 57 76
Limhamn - Bunkeflo Tel: 040 34 63 35
Kirseberg Tel: 040 34 60 66
Oxie Tel: 040 34 38 48
Rosengård Tel: 040 34 56 71
Södra innerstaden Tel: 040 34 54 94
Västra innerstaden Tel: 040 34 49 00

För att ha rätt till försörjningsstöd ska man ha gjort allt man kan för att försörja sig själv, bland annat ska man kunna redovisa sökta jobb alternativt redovisa varför man inte står till arbetsmarknadens förfogande, exempelvis genom sjukintyg från läkare. När en ansökan kommer in till socialtjänsten öppnas det upp en utredning som alltid leder fram till ett beslut. Beslutet grundar sig bland annat på den uträkning man har gjort av den sökandes inkomster, tillgångar och utgifter. Detta är ett beslut som går att överklaga till Förvaltningsrätten.

Du skriver att du arbetar deltid och kanske är det så att du ligger under det som man kallar för skälig levnadsnivå. För att få en fingervisning om du ligger under riksnormen så kan du gå in på nedanstående länk och göra en provberäkning:

http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod/provber...

Nedan kan du också läsa mer om riksnormen samt vilka boendekostnader som räknas som godtagbara:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Främst beviljas bistånd mot återbetalning då den sökande väntar på inkomst om denne därigenom blir självförsörjande. Man ska även uppfylla de krav som ställs för att ha rätt till ekonomiskt bistånd, exempelvis att man till fullo står till arbetsmarknadens förfogande om man är arbetsför.

Om du känner att du skulle behöva hjälp med prioriteringen av dina räkningar så kan du vända dig till Budget- och hyresrådgivningen i Malmö som erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som Malmöbo. Hyres- och budgetrådgivningen kan nås via Malmö stads växel på telefonnummer 040-34 10 00. De har telefontid måndag-torsdag 9-15 med undantag för lunchstängt mellan 12-13. De har även drop- in på onsdagar mellan 09-16.30 med lunchstängt mellan 12-13. Mer information hittar du nedan:

http://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Det är självklart även en god idé att kontakta din hyresvärd och förklara situationen och många gånger kan man gemensamt hitta en lösning på problemet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter