Skyddsboemde

Skyddsboende finns

Mallan

Kommentarer

Hej!

Ditt inlägg är svårtolkat för oss “Soctanter på nätet”.

Vi kan välja och svara ja, för det finns skyddsboende att få via socialtjänsten om man är utsatt för någon form av våld eller hot om våld och det finns risk att personen försöker finna dig och utsätta dig för mer våld och hot.

Man kan också tolka ditt inlägg med att du har ett skyddsboende att erbjuda. Är det så föreslår vi dig att kontakta organisationer, företag och kommuner som kan tänkas erbjuda ett sådant boende så de får möjligheten att samarbeta med dig.

Vi hoppas att du blivit hjälpt av vårt svar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter