Hej

Var tidigare anställd som kontaktperson inom kommunen och mitt sista uppdrag avslutades år 2014 dvs. 6 år sedan. Finns min personakt kvar eller är den borttagen?

Hej

Kommentarer

Hej!

Enligt reglerna för gallring ska en eventuell akt gallras efter 5 år.

För att veta i just ditt fall föreslår vi att du vänder dig till den kommun som du var anställd i och förhör dig där.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter