Personuppgifter

Hallå!

Undrar hur kommunerna hanterar underlag/dokument från personer födda 5,15 och 25e som efter 5 år inte längre finns kvar i kommunernas interna system, och sparas i forskningssyfte. Är dessa personanknuta eller avidentifieras dem?

Undrar

Kommentarer

Hej!

De personakter som sparas för att kunna användas i forskningssyfte gallras ut från socialarkivet och arkiveras centralt.

Om akten sedan används i forskning finns det riktlinjer och regler kring detta.

Vi hoppas att du har fått svar!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter