Struktuellt hemlös

Hej . Jag blev i dagarna uppsagd från mitt andra hands kontrakt via Malmö stad pga flera försenade inbetalningar . Jag prata med boendeenheten idag och jag fick reda på att jag benämns som Struktuellt hemlös vilket för mig är grekiska . Dem menar på att dem ska ha in avier på min a-kassa och bankutdrag för att göra en utredning. Jag vet inte om o vem som skulle hyra ut till mig för jag har skulder hos kronofogden och anmärkningar där . Jag har inkomst i form av a-kassa och dessutom som menar denna person som jag tala med att jag ska eftersom jag har inkomst ta in på vandrarhem dessutom i dessa tider då corona härjar i vårt land . Jag har problem med hjärtat men dem har ej gjort en utredning på mig pga corona för dem har inte tid med det . Snälla vet ni nån hyresvärd som tar emot en med skulder hos kronofogden . Mvh

Jocke

Kommentarer

Hej!

Du verkar ha en tuff situation med både skulder och hemlöshet. Även om du i nuläget inte har någon anställning så har du en inkomst vilket kan vara en ibland avgörande del när du söker boende.

Att vara strukturellt hemlös menas att man inte har de särskilda svårigheterna som kan föranleda att du kan vara berättigad till någon form av boende via socialtjänsten. Dessa särskilda svårigheter är missbruk och psykisk ohälsa.

Skulder i sig behöver inte innebära att du inte kan komma att få möjlighet till något nytt boende, men så klart utgör hyresskulder en svårighet att etablera sig på den vanliga bostadsmarknaden.

Även om man erhåller ett bistånd i form av boende via socialtjänsten har man ändå ett ansvar för att man följer de regler och överenskommelser som gäller för att vara fortsatt berättigad till biståndet. Om man som du haft ett andrahandskontrakt, så gäller det att man visar att man är redo för att överta ett eventuellt kontrakt och klarar att betala hyror i tid och inte får några klagomål på sig.

När det gäller din ansökan om bistånd ska den så klart prövas, och du ska få beslut på densamma. Med anledning av Covid-19, kanske du inte kan få till ett personligt besök med handläggare, men däremot bör du kunna få lämna in uppgifter om din situation skriftligen eller per telefon för att få med det som du tänker är av vikt för dig.

Soctanter på nätet har inga listor på hyresvärdar utan du får försöka leta efter boende och andra boendeformer än vanliga förstahandskontrakt via internet. Vi önskar dig lycka till med ditt bostadssökande.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter