Folkbokföringsort I Väntan På Bostad

Min man, mitt barn och jag har bott på vandrarhem och hotell i flera månader och orkade till sist inte med det. Barnet går på fsk i Rosengård, jag läser sfi och min man är arbetslös. Vi löste det så att jag och barnet, i väntan på lägenhet, bor hos mina föräldrar på näraliggande ort och min man "hyr säng" hos en kompis. Måste jag folkbokföra mig och barnet på den andra orten och vad får det för konsekvenser för dagisplats, sfi-plats, kö till bostad mm?

Maria

Kommentarer

Hej!

Att inte ha en egen bostad och vara tvungen att flytta runt utan en fast punkt i tillvaron kan vara väldigt påfrestande vilket du själv beskriver. Det är tydligt att ni gör vad ni kan för att lösa situationen och det är bra att du tar reda på vad som gäller och vilka konsekvenser era val kan få.

Enligt folkbokföringslagen så ska man vara folkbokförd på den adress där man har sin huvudsakliga dygnsvila och i ert fall är det hos dina föräldrar.

När det gäller förskoleplats så säger reglerna att två månader efter att barnet flyttat från Malmö så har barnet inte längre rätt att behålla platsen. Det finns dock undantag om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Om du vill ansöka om att få behålla platsen av särskilda skäl så ska du vända dig till din stadsdel. Du kan bli kopplad rätt genom att ringa till Malmö stads växel på telefonnummer 040 - 34 10 00.

Nedan kan du läsa om vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i Malmö i sin helhet:

http://www.malmo.se/download/18.30ef14131fc0b876780005322/Till%C3%A4mpni...

För att ha rätt att studera SFI (Svenska för invandrare) så ska man vara folkbokförd i den kommun där man studerar SFI eller står i kö. Om du folkbokför dig i den andra kommunen så kan du anmäla dig och ställa dig i kö till SFI i den nya kommunen. Om du får introduktionsersättning eller etableringsersättning så är det viktigt att du informerar din handläggare om förändringarna.

Boplatssyd har inga krav på att man ska bo i Malmö för att få stå i kö.

Hoppas att vi besvarat din fråga och att er bostadssituation snart löser sig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter