Skillnad

Hej,

Undrar vad det är för skillnad mellan uppgifter som framställs i en personakt och i ett socialregister?

Hur länge går det att få fram/finns dessa uppgifter kvar inom soc?

Skillnad

Kommentarer

Hej!

Enkelt beskrivet kan man säga att det som finns i en personakt är dina personliga omständigheter, allt som händer i ett ärende med kontakter, besök och telefonsamtal och som ligger till grund för ställningstagande och beslut. Det är stark sekretess på dessa uppgifter.

I ett socialregister finns beslut och ärende som är registrerat på dig, men inga omständigheter runt det.

Uppgifterna i personakter och socialregister finns kvar i fem år efter sista anteckningen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter