Bevaras/gallras personakt

Hej!
Jag har en fråga angående hantering av personakt/journal inom socialtjänsten för kontaktpersoner som varit anställda i kommunen.

Om man varit anställd som kontaktperson, mer än 5 år sedan, och är född den 5,15 och 25e i månaden - sparas den anställdes/uppdragstagarens uppgifter i forskningssyfte? Eller gäller denna lag endast för klienten (den som ansökt om att ha en kontaktperson) som är född 5,15 och 25e?
Tacksam för svar.
Mvh
Funderaren

Funderaren

Kommentarer

Hej!

Uppgifter som sparas respektive gallras finns angett i socialtjänstlagens 12 kap. Där anges det i 1 § att uppgifterna ska gallras fem år efter att den sista anteckningen gjordes i akten. I 12 kap 2 § finns angett de handlingar som inte får gallras enligt 1 §.

I denna 2 § finns angett att handlingar som ska undantas gallring från bestämmelserna av 1 § av hänsyn till forskningens behov. Och i socialtjänstförordningens 7 kap 2 § finns det angett vilka personakter som ska sparas för detta, det vill säga personakter för dag 5, 15 och 25. Det finns också hela regioner som undantas från gallring. Dock gallras personakter ut från socialarkivet efter fem år, och arkiveras istället centralt för forskningssyfte.

Finns det en utredning och personakt om dig som blivande kontaktperson, så är det samma arkiv- och gallringsregler som gäller.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter