Allmän fråga

Hej hej. Läste om glädjande nyheter att den som har soc bidrag, har möjligheten att kunna få ett jobb, de va typ parkarbete .mm

Vart anmäler man sitt intresse för detta?
Har ej körkort.

Ps..

Jag vill inte ha soc bidrag, men är illa tvungen då hyra, el och mat behövs på bordet..

Undrar

Kommentarer

Hej!

Det låter som du vill komma igång med arbete snarast. Det låter gott!
Det stämmer att det finns ett politiskt beslut att erbjuda parkarbete eller liknande till personer som uppbär försörjningsstöd.

Det är ett samarbete i Malmö mellan ASF och fastighets- och gatukontoret som serviceförvaltningen ska samordna.

Tyvärr är det hela inte sjösatt än, men beräknas vara helt igång senast i mars nästa år.

Håll ut!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter