Kommunala Bostadsbolag Och Kreditupplysning

Hej, hur ser ni på frågan att alltfler kommunala bostadsbolag nekar personer med betalningsanmärkningar möjlighet att få hyra, med tanke på att i regeringsformen står att citat: "Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. "
Vidare på frågan att de ofta bolagiserar bostäderna, och därigenom gör det svårare att direkt få inflytande över dessa

Micke

Kommentarer

Hej!

I Malmö har det kommunala bostadsbolaget MKB en regel som säger att man ej får ha mer än två betalningsanmärkningar för att få hyra deras bostäder. Privata hyresvärdar kan dock i princip sätta upp vilka krav som helst så länge de inte är diskriminerande med hänsyn av exempelvis kön, etnisk tillhörighet och religion. Detta gör det naturligtvis svårare för personer med just betalningsanmärkningar att få en lägenhet då tillgången på lediga lägenheter i Malmö är begränsad. I slutändan är det upp till den privata hyresvärden att bestämma vilken hyresgäst han eller hon väljer.

I Malmö stad är det Lägenhetsenheten som står för den juridiska, tekniska och ekonomiska förvaltningen av kommunens inhyrda lägenheter för socialt boende. När socialtjänsten genom Lägenhetsenheten hyr ut lägenheter i andrahand till personer som av olika skäl inte kan erhålla egna hyreskontrakt, så ställs det heller inga krav på att man ej får ha exempelvis betalningsanmärkningar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter