Hjälp

Hej jag är 19 år och varken studerar eller jobbar. Söker jobb men blir nekad varje gång pga jag inte har tidigare erfarenheter. Nu vill min familj flytta till hemlandet men det vill inte jag så jag undrar hur jag ska försörja mig ensam och var ska jag bo när dom flyttar?

Flytt

Kommentarer

Hej!

Det framgår inte i din skrivelse hur du försörjer dig i dagsläget. Utifrån vad du berättar så tänker jag att det är viktigt att du kontaktar socialtjänsten för att diskutera din situation. Detta för att se vad du kan ha möjlighet att få hjälp med om din familj återvänder till hemlandet. Rätten till bistånd är individuellt behovsprövad och din situation är mycket speciell.

Vi utgår från att du bor i Malmö Stad och du ska då vända dig till socialtjänsten i det område där du är bosatt.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter