Bodelning Av Hyresrätt?

Hej

Jag undrar hur det brukar gå till vid en bodelning då pappan har jobb och inga betalningskrav medan mamman inte har någon inkomst alls och har skuld hos kronofogden (utmätning på gång). Hyran är på 10.000 kr/mån för en 4:a. Vi har barn som är mellan 1-11 år. Hon säger att soc går in och betalar hennes hyra. Är det verkligen möjligt att det är så? Om en part har ett bra betalt jobb och den andra är helt utan så är det vanligast att den "utan pengar" som får lägeheten med hjälp av soc? Vi ska ha barnen lika mycket och omständigheter gör att det är viktigt att barnen får bo kvar i lägenheten.

Hittills missköter hon räkningar och har skulder (som jag inte visste om), resekrediter, inkassokrav och kronofogde.. får hon hjälp av försörjningsstöd ändå?

Hälsningar

Erik

Bellie

Kommentarer

Hej!

Det är sällan ett lätt beslut att bestämma sig för att man vill separera eller skiljas. Alla typer av uppbrott kan medföra såväl känslomässiga som praktiska påfrestningar och finns det barn med i bilden så blir dessa påfrestningar i regel större. Som vi förstår det så kommer ni att ha gemensam vårdnad och du skriver att barnen kommer att vara lika mycket hos dig som hos sin mamma. Vi förstår också att du försöker göra allt du kan för att barnen ska få det så tryggt som möjligt även om du och deras mamma går skilda vägar.

Vi vet inte om ni redan varit i kontakt med Familjerådgivningen i Malmö eller om detta kan vara ett alternativ. De vänder sig till familjer som bor i Malmö och i första hand vuxna som har problem i par- eller familjerelationen. De kan bland annat vara behjälpliga vid en separation eller skilsmässa och vara ett stöd för att man på bästa sätt ska kunna komma överens trots uppbrottet. Du kan läsa mer om dem och deras arbete på:

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Familj-barn-och-un...

Som gifta är man försörjningsskyldiga gentemot varandra. Denna skyldighet upphör vid en skilsmässa och de saker man införskaffat (bostad, bil, värdesaker och så vidare) för gemensamt bruk ska delas mellan makarna. Detta kallas för bodelning. I princip ska alla makarnas tillgångar, efter avbetalning av eventuella skulder, delas lika. Egendom som någon av makarna fått som enskild egendom genom arv, testamente, gåva eller äktenskapsförord räknas inte in då boet ska fördelas. Mer om bodelning kan du läsa under nedanstående länk:

https://www.malmotingsratt.domstol.se/Familj/Bodelning/

Om man inte kommer överens om vem som ska bo kvar i bostaden så kan domstolen besluta detta. Vanligtvis är det den förälder som kommer ha barn boende hos sig som får bostaden men eftersom barnen kommer att bo lika mycket hos er så kan vi inte ge dig någon vägledning i detta. Om du inte redan ansökt om kvarsittning så skulle vi rekommendera dig att göra detta hos Tingsrätten. Det finns ingen speciell ansökan utan du formulerar själv varför du borde få bo kvar.

Som vi förstår det så har din inkomst försörjt er båda hittills och din före detta partner kan nu komma att behöva ansöka om försörjningsstöd. Om din före detta har rätt till försörjningsstöd eller inte är omöjligt för oss att uttala oss om då det alltid sker en individuell prövning. Generellt så beviljas dock inte försörjningsstöd för skulder men återigen är detta en prövning som görs i varje enskilt fall.

Vägledande belopp avseende högsta godtagbara hyra i Malmö stad kan du se under länken nedan. Återigen görs det en individuell prövning vid varje ansökan.

https://www.malmo.se/Medborgare/Social---familjefragor/Nar-pengarna-inte-...

Vi hoppas att ni finner en lösning som fungerar för både er och era gemensamma barn. Om du har fler frågor eller funderingar så få du gärna återkomma så ska vi göra vårt bästa för att besvara dessa.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter