Stora frågor

Hej! Jag ska bli mamma i januari och har fått ett nej av min handläggare när jag frågade via Mail om att kunna flytta till en större lägenhet innan bebisen kommer. Tidigare graviditet (ledde till abort) då jag hade en annan handläggare då tog handläggaren initiativet att ta med mig ut och titta på större och mer långsiktigt passande bostad för det. Men det blev ingwn flytt pga valet jag gjorde att inte behålla. Nu bor jag i en etta på 30 kvm och min handläggare sa att det är en skälig hyra och ut ekonomisk synpunkt anser hon att de räcker?! Visst är det så till en person! Det finns ju inte plats och utrymme för ett barn att växa här eller ens alla saker jag behöver. Långsiktigt blir det väldigt tufft med tanke på vart jag bor, med närhet till dagis, vårdcentral och barnmorskemottagningen. Hittade en lägenhet med rum till barnet som ligger nära allt jag behöver inom gångavstånd men eftersom jag fick ett nej via Mail har jag inte rätt till det då? Väldigt förvirrande!

Blivande mamma

Kommentarer

Hej!

Vad roligt för dig att du väntar tillökning. Givetvis har vi förståelse för att du i samband med förändringen skulle vilja ha ett större boende.

När man får ekonomiskt bistånd finns det generella regler om att man inte får fördyra sina hyreskostnader. Det görs dock alltid en individuell bedömning. Om socialtjänsten beslutar att man behöver flytta för att kunna “uppnå skälig levnadsnivå”, exempelvis om man anses vara trångbodd (utifrån hur ordet definieras i riktlinjerna), så kan en dyrare hyra beviljas.

Att i en familj bo två personer i en lägenhet på 30 kvm brukar vanligtvis inte betraktas som trångboddhet. Men vi rekommenderar dig ändå att prata med din handläggare om din specifika situation. Vid avslag på ansökningar har du rätt att kostnadsfritt överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

All lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter