Läkareintyg

Kan socialtjänsten kräva få veta vad man är sjukskrevet för

Miso

Kommentarer

Hej

Socialtjänsten kan kräva att läkarintyg visas om det behövs för att socialtjänsten ska kunna fullfölja en utredning om till exempel rätt till bistånd, kunna erbjuda rätt insatser och rätt stöd m.m.

Vid till exempel ansökan om försörjningsstöd kräver socialtjänsten i regel att du är sjukskriven och visar upp ett läkarintyg om du inte kan arbeta på grund av sjukdom för att ha rätt till försörjningsstöd.

Du kan alltid fråga din socialsekreterare varför du måste berätta varför du är sjukskriven. Socialtjänsten är skyldig att informera dig om detta. Det måste finnas en anledning samt stöd i lagstiftning varför du uppmanas redovisa varför du är sjukskriven.

Vänligen
Soctanterna.

Soctanter