Fråga

Kan en person som bor i städlägenhet beviljas bas utrustning för möbler/ kök?

Vad brukar denna summan ligga på som man kan söka?

Johan

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga.

När det gäller stödlägenheter kan det se lite olika ut kring detta beroende på vilken kommun du bor i och vilken typ av stödlägenhet det gäller. I vissa stödlägenheter har man eget kontrakt på lägenheten eller möjlighet att på sikt få det. Vissa lägenheter är genomgångslägenheter där personen endast få bo under en viss tid. Vissa lägenheter är också redan möblerade.

Då ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat råder jag dig att kontakta din handläggare och rådgöra kring vad som gäller i din specifika situation. Du har dock alltid rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd för att få ett beslut i ärendet. Vilken summa man sedan beviljas är även det en individuell prövning utifrån vilket behov man har i just den lägenhet man flyttar in i.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter