Hur länge finns en nerlagd orosanmälan kvar?

Hej! För 12 år sedan fick vi i familjen en orosanmälan gjord mot oss som lades ner efter ett samtal för det var helt ogrundade anklagelser och någon som anmält för att göra illa...
Nu står vi inför att bli familjehem, en släktplacering som sker helt oväntat och snabbt! Finns vår anmälan kvar så här långt efter och måste jag ta upp detta i ett samtal? Även om det lades ner och var ogrundat så minns jag detta möte med socialen med ångest och skam och vill inte prata om det mer.

Undrande förälder
2020-06-03 16:54

Hej!
Orosanmälningar av att barn far illa gallras efter fem år.

Enligt 12 kap. 1 § socialtjänstlagen ska uppgifter gallras efter fem år om de faller under de uppgifter som avses i lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Enligt 1 § lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten är de uppgifter som omfattas av lagstiftningen de som kan anses vara personuppgifter. Med personuppgifter menas all typ av information som direkt eller indirekt kan knytas till en viss levande människa.

Vänligen
Soctanterna