Inneboendekontrakt

Hi,
My friend has a first hand kontrakt. My wife and I have an inneboendekontrakt with him. We have access to the entire house. The friend comes occasionally, usually over weekends and has access to the entire house . The friend is registered at a different address where he stays most of the time. Is there anything illegal in this?

Worried tenant

Kommentarer

Hej!
Vi förstår det så att du och din familj har ett skrivet inneboendekontrakt. Vi förmodar också att ni betalar en del av den totala hyran, då ju förstahandkontraktsinnehavaren också har tillgång till bostaden. Vi utgår också från att fastighetsägaren inte har några restriktioner på antal bosatta i bostaden. Man får vanligtvis ha inneboende utan att tillfråga fastighetsägaren.
Utifrån att förstahandskontraktsinnehavaren har skrivit sig på annan adress, betraktas ni eventuellt som andrahandskontraktsinnehavare. Ett sådant kontrakt måste godkännas av fastighetsägaren.

Som vi ser det, så är det i så fall förstahandskontrakstinnehavaren som bör vända sig till fastighetsägaren.

Utifrån din beskrivning gör du och din familj inte något fel.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter