Anonyma orosanmälningar med osaklig grund

Jag tänker på den här frågan https://soctanter.malmo.se/fraga/7037

Finns det någon statistik på hur många anonyma orosanmälningar som blir nedlagda p.g.a. att de saknar saklig grund?

Hur vanligt är det att det kommer in anonyma orosanmälningar gällande barn, men som egentligen handlar om att den anonyma personen vill ställa till problem och bråk?

Tar dessa anmälningar upp mycket tid och arbete för socialtjänsten?

Fundersam

Kommentarer

Hej!
I en demokratisk rättsstat har du rätt att vara anonym. Anonymiteten ger möjlighet att agera och kan väljas av olika orsaker.

Vi vet inte om det finns någon samlad statistik eller hur vanligt det är.
All information som inkommer till socialnämnden kan inte godtyckligt bortsorteras, utan måste bedömas.

Anmälningar som inte har någon saklig grund leder i de flesta fall till beslut om att inte inleda utredning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter