Fråga

Hej jag är 18 år gammal och behöver verkligen hjälp, jag pluggar på gymnasiet och har därför ingen egen ekonomi, jag bor med min mamma och vi bråkar väldigt mycket och hon vill jag ska flytta ut därifrån och har ingen annanstans och ta vägen. Finns det möjlighet till hjälp med pengar tills jag har gått ut skolan och kan hitta mig ett jobb.

Hemifrån

Kommentarer

Hej!
Vi förstår att det kan vara påfrestande att bo hemma hos sin förälder när man är ung vuxen.

Även innan Covid-19 var bostadsmarknaden ansträngd i många kommuner, så även i Malmö. Din mamma är försörjningsskyldig för dig fram till du är 21 om du fortfarande studerar på gymnasial nivå. Det innebär att föräldern måste säkerställa att den unge vuxne har en trygg bostad.

Som 18-åring behöver du själv söka bostäder t.ex. genom att stå i bostadskö på Boplats Syd, söka via Blocket eller andra förmedlingssidor på internet. Utöver att söka lägenheter behöver du söka andra boendeformer så som inneboende eller andrahandskontrakt.

Saknar man försörjning har man möjlighet att ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten för hyran. De kommer dock att behöva utreda varför du inte kan bo kvar hos din mamma.

Vi föreslår att du kontaktar den socialtjänst du tillhör och där bokar en tid med en handläggare så du kan förklara din situation för denne.
I Malmö finns det även möjlighet för att få stöd av bostadsrådgivningen. Du kan läsa mer om det i länken nedan. Det är lite speciellt nu under Covid-19 tider men allt står i länken.

https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Hitta-tomt-och-boende/Bostadsradgi...

Hoppas det löser sig för dig på bästa sätt.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter