Ang Ivo

Hej!

Jag har hjälpt min vän att Ivo anmäla socialtjänsten. Hon skrev och fråga när tillsynen skulle vara klar och hon fick svar när den bör vara klar.

Men vår fråga är egentligen, vad är det Ivo i sin tur kan göra om dem anser att hennes kommun har gjort fel? Kan dem ge rekommendationer? Och isånnafall hur tungt väger deras rekommendationer in? Eller vad är det egentligen dem gör om de ser bristfällande utredningar m.m?

Frågande

Kommentarer

Hej

IVO bedömer självständigt vilka anmälningar som ska leda till en tillsyn. Deras bedömning utgår ifrån innehållet i anmälan och information som IVO har tillgång till i övrigt. Även om de inte öppnar ett tillsynsärende direkt efter din anmälan, kan innehållet i den ligga till grund för framtida tillsyn.

Om IVO anser att det finns brister kan de fatta beslut om krav på åtgärder, dessa skickas till den nämnd som har ansvar för verksamheten.

IVO granskar inte enskilda tjänstemän när de gör tillsyn vid socialtjänsten. Däremot är kommunen skyldig att ta emot synpunkter och klagomål från IVO på sin verksamhet och personal.

Hoppas du är nöjd med vårt svar

Vänligen
Soctanterna

Soctanter