Soc lägenhet med hund

Jag ska få skyddboende av er och har fått en notis om en hund som är perfekt för mig men eftersom jag ska flytta in där, är ju frågan om jag är irrationell om jag överväger att köpa hen.

Nina

Kommentarer

Hej!

Om du beviljats insats i form av skyddat boende av socialtjänsten är det högts troligt att du inte kan ta med några djur. Vårt råd är att du pratar med din handläggare på socialtjänsten innan du köper en hund.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter