Flutta till annan stad.

Hur går en person till väga, som bor i större Svenskstad, har uppehållstillstånd men inte sv.medborgare. ingen egen försörjning utan ansöker om ek. bist. månadsvis. Bor på akutboende genom staden. Hen önskar flytta till en mindre ort där det kan vara lättare att få bostad och egen försörjning.

KIT

Kommentarer

Hej
Tack för din fråga.

Generellt gäller att när en person ska flytta till en annan kommun ska detta vara planerat innan flytten. Detta innebär att personen ska ha ordnat en lägenhet och helst även sin försörjning. Att flytta utan planering kan försvåra din rätt till försörjningsstöd/insatser i den nya kommunen.

Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden utan råder dig att prata med din handläggare kring din situation och upprätta en planering vad som ska gälla framöver.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter