Anonym anmälan

Hej!

Jag är inte riktigt säker på att jag förstår svaret på den här frågan:

https://soctanter.malmo.se/fraga/6966
https://soctanter.malmo.se/fraga/6955

Har jag uppfattat det rätt att det kan vara svårt att få mer konkreta uppgifter från en anmälare som vill vara anonym, eftersom ju mera detaljer en person berättar så kanske det framkommer vem anmälaren är? Och att den som tar emot anmälan därför helt enkelt inte kan ställa så många följdfrågor?

Och att ni menar att det inte spelar så stor roll vad som skrivs in i anmälan - om uppgifterna är missvisande och bristfälliga - eftersom socialsekreteraren sedan ska göra en grundlig utredning och ta fram fakta?

Men finns det inte en risk att det i en sådan situation blir svårt för den familj som blivit anmäld att bemöta uppgifterna, om uppgifterna är väldigt svävande och otydliga?

Fundersam

Kommentarer

Hej!
Vi råder dig att ringa socialsekreteraren som utreder ert ärende.
Vi kan inte ge fler svar än de som du fått och om det fortfarande finns oklarheter så är det bättre för er att ta dem direkt med er socialsekreterare.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter