Planera sin ekonomi, med ekonomiskt bistånd

Hej!

Det här svaret var lite otydligt: https://soctanter.malmo.se/fraga/6952

Har man inte rätt att spara undan pengar från det ekonomiska biståndet och använda det som man själv vill?

Så länge man betalar alla räkningar och utgifter som det ekonomiska biståndet är tänkt att räcka till, så kan väl inte socialtjänsten straffa en för att man lyckas spara lite av biståndet, och dra av det som tillgångar vid nästa beräkning?

Det verkar konstigt. Man har väl rätt att använda biståndet på det sätt man själv vill?

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Vi ska försöka vara lite tydligare.

Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät och ett bidrag som utbetalats enligt normer som fastställts av riskdagen. Försörjningsstödets storlek är uträknat att täcka vissa kostnader men inte att omfatta sparande. Om du får över varje månad blir det ett sparkapital som ska användas för ditt leverne och medräknas som inkomst.

Vi förstår att det låter märkligt men att uppbära försörjningsstöd är inte som att ha en lön eller andra ersättningar. Du har alltså inte rätt att använda biståndet hur du vill fullt ut. Däremot kan du alltid diskutera detta med din socialsekreterare då ansökan om Försörjningsstöd är en individuell prövning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter