Stöd på LSS-boende

Hej!
Jag bor på ett LSS-boende och fick höra från personal att man inte behöver ta emot något stöd alls,stämmer detta? Vad är det då för mening med personal om man inte har någon kontakt?!
/Josefin

UndrandeJosefin

Kommentarer

Hej!
Insatser jämlikt LSS sker alltid utifrån frivillighet. Man kan inte med stöd av denna lag tvinga någon till någonting.

Personalen är en resurs som man kan använda om man vill och behöver det.

Vänligen,

Soctanterna

Soctanter