Hemlös dotter.

Hej!
Min dotter född 97 samt hennes son född 2017 kommer inom kort stå utan boende. Hon är arbetslös och skriven hos sitt ex. Hos honom kan hon inte bo pga. Våld och psykisk misshandel. Hon är i kontakt med socialtjänsten men det verkar stå stilla. Hur går det att gå vidare? Jag känner stor oro för henne samt för mitt barnbarn som riskerar fara illa i den här osäkerheten kring boende och försörjning.

Mamma

Kommentarer

Hej!
Det är klart att du blir orolig för den situation som din dotter och ditt barnbarn står inför. Så bra att din dotter har tagit tag i sin situation och bett socialtjänsten om hjälp.

Om vi tolkar din fråga rätt så har hon boende nu men kommer inom kort vara utan någonstans att bo. En person räknas inte som bostadslös förrän den dag som den står utan boende.

De personer som har en socialt utsatt situation har möjlighet att kunna få hjälp med bostad av socialtjänsten. När det finns barn med i bilden ska socialtjänsten ta hänsyn till det.

Det är viktigt att en person som riskerar att stå utan boende ska vara aktiv i sitt bostadssökande och kunna visa detta för socialtjänsten.

Om din dotter ansökt om försörjningsstöd så ska hon få ett beslut inom 14 arbetsdagar från det att fullständig ansökan inkommit. Om hon blir beviljad försörjningsstöd kan hon även få ett hyresintyg från handläggaren som visar hur stor hyra hon är berättigad till. Det kan underlätta i sökandet av ny bostad.

I Malmö finns det även möjlighet för din dotter att få stöd av bostadsrådgivningen: Hon kan läsa mer om det i länken nedan. Det är lite speciellt nu under Covid-19 tider men allt står i länken.

https://malmo.se/Service/Bygga-och-bo/Hitta-tomt-och-boende/Bostadsradgi...

Vi hoppas det löser sig snart så att din dotters situation kan bli lugnare för alla inblandade.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter