Frågor gällande ''soc-tanter''

Hur tänker ni kring detta forum?
Vilka kom på iden om detta forum? Har sett att många forum diskutera väldigt negativt om socialtjänsten.
Har ni märkt någon skillnad i Malmö stad gällande attityden om socialtjänsten?
Används detta forum mycket?

Elin fundersam

Kommentarer

Hej!
Vad trevligt att du har ett intresse av forumet Soctanter på nätet.

Vi tänker att forumet är ett erbjudande och en möjlighet att kunna ställa frågor till socialtjänsten.

Syftet med soctanter på nätet är främst att kunna vägleda personer rätt, svara generellt på sociala frågor där personen har möjlighet att vara anonym.

Du skriver att du uppmärksammat att det förekommer negativa diskussioner om socialtjänsten vilket så klart är tråkigt men i vissa fall förståeligt. En del av socialtjänsten är myndighetsutövning vilket i sig är en maktförskjutning som inte alltid tas emot positivt.

Vi vill dock förmedla att socialtjänsten har som mål att alltid samarbeta för personens bästa, ge råd och stöd på ett så tydligt sätt det bara går.

Forumet används flitigt och vi försöker svara så snabbt vi har möjlighet.

Vi kan inte riktigt svara på din fråga om vi märkt någon skillnad i Malmö Stad vad gäller attityden mot socialtjänsten, och tänker att det även handlar om tillgängligheten.

Vi hoppas att du har fått svar på dina funderingar!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter