Skall inte utredningar spegla sanningen?

Hej!

Nedan är en kopia på en fråga och svar gällande att socialtjänsten ljuger i utredningar.

Nyfiken

Kommentarer

Hej!
Frågan ovan är redigerad eftersom detta inte är den typen av forum där andras frågor ska kommenteras på.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter