Sekretess mellan skolkurator och rektor på folkhögskola

Hej, genom ett enskilt samtal med en elev (A) har det kommit till kurators vetskap att orsaken till att en annan tidigare elev (B) plötsligen försvann från skolan var att B begått ett allvarligt brott. Får skolkurator bryta tystnadsplikten gentemot A och tala om denna situation med skolans rektor? Alla är myndiga, och det gäller "annan utbildningsverksamhet". Syftet skulle vara att utreda skolans och elevvårdens ev. ansvar för situationen, då B hade kontakt med elevvården innan B försvann. Syftet skulle även vara att förstå den gruppdynamik som kan uppkomma i det kompisgäng B ingick i, där flera känner till det inträffade. Tack på förhand.

Bettan

Kommentarer

Hej!

Vad vi förstår så ställer du denna fråga för att eventuellt kunna utreda skolans och elevvårdens ansvar för den beskrivna situationen. Normalt råder det sekretess vad som elev framför till kurator på skolan.

Kuratorn kan däremot gå till rektorn för att diskutera vad hen fått veta i samtalet utan att röja namnet på de inblandade för att se hur skolan eventuellt kan gå vidare med uppgifterna som framkommit om den före detta eleven och ta upp ansvarsfrågan. Denna fråga hanteras bäst genom att prata med ansvariga för skolan.

Vad gäller gruppdynamiken i kompisgänget ger vi oss inte in och spekulerar om på vilket sätt detta kan påverka. Denna fråga bör du diskutera med rektor på skolan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter