Lämplig att ha körkort - anser socialnämnden

Hej!
Förra året stannade polisen mig och jag fick följa med på provtagning. Det visade positivt på amfetamin, spärrtiden för mitt körkort blev 12 månader. Det har snart gått ett helt år sedan mitt misstag och soc har haft möte med mig. De skickade ett utlåtande till transportyrelsen där texten avslutas: ”vi anser att personen är lämplig till att ha körkort.”
Nu är min fråga: kan transportstyrelsen ha en egen åsikt? Alltså att dom anser att jag inte är lämplig att få tillbaka mitt körkort eller litar dom på socialnämndens utlåtande?
TACK PÅ FÖRHAND

Orolig ungdom

Kommentarer

Hej!

Soctanter på nätet är ett frågeforum främst för sociala frågor såsom missbruk, försörjningsstöd och liknande. Vi har inte så mycket kunskap i andra myndigheters arbete. Vårt råd är att du kontaktar Transportstyrelsen och ställer din fråga till dem. Mer information hitta du här:

https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/ater...

Vänligen

Soctanterna

Soctanter