Överklagan

Jag överklagade till förvaltningsrätten,
Rätten biföll min klagan,
Nu ska soc bedöm på nytt, Hur lång tid tar det?

Orolig väntare

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga.

När det gäller domstolsbeslut i fråga om bistånd gäller beslutet omedelbart och ska handläggas skyndsamt. I vissa fall kan socialtjänsten begära inhibition, det vill säga att verkställigheten skjuts upp i avvaktan på att man väntar på prövningstillstånd hos en högre instans. Får socialtjänsten inte beviljat inhibition så gäller beslutet omgående.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter