BOSTADSBIDRAG OCH BOENDE HJÄLP

Hej jag behöver hjälp med bostad. Jag har pratat socialtjänsten om mitt problem och dem säger inte kan hjälpa mig att hitta bostad då jag bor med någon. Jag bodde med min bror som flyttade för att bo med hans fru. Min bror hjälpte mig med att bo med hans kompis. Jag måste flytta ut nu då min bror kompis vill bo med någon annan. Socialtjänsten säger att jag måste hitta ett boende på egen hand. Men jag kan inte betala för ett boende då jag inte har ett jobb och undrar om jag har tillstånd till bostadsbidrag. Om jag får bostadsbidrag så vill veta hur mycket bidraget är så att jag kan söka en bostad själv då socialtjänsten säger att jag har en bostad.

BOSTADSBIDRAG OCH BOENDE HJÄLP

Kommentarer

Hej!

Bostadsmarknaden är väldigt ansträngd just nu, särskilt i storstadsområden som Malmö. Det är den enskildes eget ansvar att ordna med boende och för att vara berättigad hjälp från socialtjänsten ska man ha synnerligen svårt att ordna boende på egen hand. Det kan innebära att man har ett aktivt missbruk eller en psykisk ohälsa som är av sådan karaktär att man inte kan söka boende på egen hand.

Bostadsbidrag ansöker man om hos Försäkringskassan. Bostadsbidrag finns för unga under 29 år och till barnfamiljer.

Om du inte själv har inkomst så att det räcker till hyra kan du ansöka om försörjningsstöd på socialtjänsten.

Vi hoppas du hittar en bostad och ett arbete som du är nöjd med.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter