Bostadslös

Hur gör man om man vill flytta till en annan kommun men måste få post till någon men kan ej skriva mig hos min flickvän

Flickvän

Kommentarer

Hej!

Om du vill flytta måste du ju ha någonstans att bo och där man bor och har sin dygnsvila ska man också vara folkbokförd. Detta regleras i Folkbokföringslagen.

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd. Det gäller till exempel olika bidrag, var du ska betala din skatt och var du ska rösta.

Vårt råd är att du först hittar en bostad där du kan folkbokföra dig och därefter flyttar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter