hjälp nu

kan soc kräva utandnings/ Urin prov för att få ett prov kontrakt på en lägenhet i 6 månader, annars hotar dom mej med att inte gå med på detta samt att jag ska få missbrukar norm fast läkare frisk skrivit mej ...jag ska även gå till provtagningen 5 dagar i veckan och det är 1 mil fram och tillbaka får ej busskort.

henke

Kommentarer

Hej!

Vi tolkar din fråga som att du är bostadslös och har erbjudits bistånd till boende av socialtjänsten i form av träningslägenhet och att socialtjänsten kräver drogfrihet.

Nar socialtjänsten utreder och fattar beslut i ett ärende, tex boende så kan insatsen förenas med olika restriktioner såsom drogfrihet, att man följer uppgjord planering, aktivt söker egen bostad osv. Hur denna kontrollen ska genomföras är något man får diskutera med sin handläggare.

Om man beviljas ekonomiskt bistånd är det samma norm för alla, oavsett om är missbrukare eller ej.

Vi önskar dig lycka till och hoppas det fungerar bra med lägenheten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter