elever får inte gå ut pga corona

Hej !
Hur ska skolan förhålla sig till att elever inte får träffa vänner pga oro för Coroana för sina föräldrar?
Hur ska skolan förhålla sig till att elever inte blir klara med uppgifter och inte når målen för att de inte får närvara på skolmoment pga oro för corona?

lisa

Kommentarer

Hej!

Den situation som är just nu i samhället på grund av Corona-viruset påverkar säkert barn och unga på olika sätt. Forumet Soctanter gäller ju främst frågor kring socialtjänst och svaret till dig blir därför ganska generellt.

I Sverige gäller skolplikten och skolan har ansvar för att följa upp elevers närvaro i skolan. Elever som är frånvarande eller missat moment i skolan ska kunna få hjälp att på andra sätt kunna slutföra uppgifter så långt det är möjligt. Det är viktigt att föräldrar har dialog med skolpersonal kring detta och vilka lösningar som finns.

Det kan finnas situationer där skolan och socialtjänsten tillsammans behöver ge stöd. Skolan har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de uppmärksammar oro för barn eller unga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter