Äldreboende

Min gamla mamma vill flytta från sin gamla stad där hon för närvarande är på ett korttidshem. Hon vill flytta till ett demensboende i min stad. Det har dock tagit väldigt lång tid 1,5 månad och utredningen är fortfarande inte klar. Sen är det dessutom väntetid på äldreboende efter att utredningen är klar. Platser fördelas efter behov. Är det en bra idé att skriva henne på min adress i min stad så att hon fortare får ett boende i min kommun? Då blir ju läget akut eftersom fd hemkommunen inte längre är ansvariga för henne? Om ni inte kan svara skulle jag vilja ha tips dit man kan vända sig anonymt och fråga. Vill inte fråga biståndshandläggaren.

Lotta

Kommentarer

Hej!

Vad skönt för dig att din mamma vill bo i din stad och har ansökt om särskilt boende där du bor.

Rätten till att söka bistånd för äldre och handikappade i annan kommun regleras i Socialtjänstlagen 2 kap 8 - 9 §. Man har rätt att söka i annan kommun t att om man till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas ansökan ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. Är den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den omständigheten när ansökan prövas.

Så svar på din fråga är att det ska inte spela någon roll om den sökande är bosatt i kommunen eller ej. Ansökan ska prövas på samma sätt när det gäller ovanstående målgruppen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter