Utkastad

Kan man få hjälp med att få boende när man har blivit utkastad

Killen

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga. Du undrar om man kan få hjälp med boende om man blivit utkastad.

Om man blivit utkastad och inte kan lösa sin boendesituation på egen hand, kan man vända sig till socialtjänsten i det område där man bor och göra en ansökan om boende. Man har alltid rätt att ansöka och få sin sak prövad. Socialtjänsten genomför då en utredning kring din situation och du får ett beslut som du kan överklaga om du inte är nöjd. Vänd dig till socialtjänsten i ditt område och om du är osäker på vilken socialtjänst du tillhör så kan du kontakta kommunens växel.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter