egen boende

Hej. jag heter ???? och är 16 år är rätt snäll och vill göra det jag vill men får inte.
I min familj är det så att pappa och mamma inte är så snälla. Så fort jag är med ån ska dom altid snacka skit om den att jag inte får typ hänga med mina vänner utan att de alltid glavar vad vi gör. om jag kommer sent så tror dom jag gör nått fel ifall jag berättar sanningen fast de tror jag ljuger. år inte å mycket pengar och vågar inte prata om det med dom. när jag var lite så slåg mamma mig om jag inte lyssnade på henne elelr diskade hon sa aldrig till bröderna diska och slog aldrig dom men tvinga mig göra det. Mamma har alltid varit på mig och har typ hatat mig hon mutskastar mig och gemför mig med alla andra tjejer och ibland ifall min lille bror bråker med mig och han slår mig och jag försvarar mig kommer hon och slår mig med en kvast eller vad som hälst eller säger hon alltid att jag ska inte bo kvar här. och pappa måste alltid bry sig vad jag gör och om jag säger typ nej tack så blir det värsta grejen av det. han börja säga att jae inte bra person sov. jag vågar inte säga till socialen om detta för jage rädd att de kanske kommer att slå mig ifall jag säger det och inte få sova hemma. känner inte mig så tygg här vill va med mina vänner utan hat och frågor osv. ifall sos skulle ta mig vill jag inte bo i ett annan stad vad ska jag göra??

blir slagen mår inte bra

Kommentarer

Hej!

Du verkar ha en tuff situation därhemma, att du behandlas annorlunda än dina bröder uppfattar vi att du tycker är en negativ särbehandling.

Att ha föräldrar som bryr sig, som intresserar sig för dig, hur det går i skolan, vem du umgås med, sätter gränser, är sådant som föräldrar ska och bör göra. Däremot är det inte tillåtet att dina föräldrar utsätter dig för fysisk eller psykiskt våld, bestraffning eller hot om det. I Sverige är allt våld mot barn förbjudet sedan 1979. I Föräldrabalkens 6 kap 1 § står det:

“1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.“

Dina föräldrar är de personer som ska se till att du är trygg och stötta dig i att bli en bra person som tar ansvar, att du får ansvar efter mognad, och omsorg när du behöver det. Det du beskriver med att dina föräldrar smutskastar dig, utsätter dig för särbehandling, hotar dig och slår dig är inte okej. Du skriver att du är orolig för att berätta om din situation, att du ska bli slagen om dina föräldrar får reda på det och att du inte ska få sova hemma.

För att det ska bli någon förändring hemma, behöver du nog prata med någon annan vuxen om hur du har det och hur du upplever det som dina föräldrar gör. Har du någon vuxen i skolan du har bra kontakt med som du kan berätta för och som du tänker skulle kunna vara ett stöd för dig i kontakten med socialtjänsten så är det nog det lättaste sättet att börja berätta.

När socialtjänsten får reda på din situation har de att titta på ditt behov av skydd, de behöver prata både med dig och med dina föräldrar, både var för sig men kanske också alla tillsammans. Socialtjänsten har sedan att göra en vidare utredning om din situation, om du och dina föräldrar och kanske övriga familjen behöver hjälp och stöd och hur detta ska se ut. Om du behöver skydd, så kommer du att placeras utanför ditt hem.

Vi hoppas att du har mod att berätta om din situation för att få till en förändring så att det blir bättre för dig!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter