socialstjänsten

Hej jag har en fråga till er. Det så ifall man inte mår bra hemma eller bli slagen och inte ha så bra relation med sina föräldrar. Om man berättar det för socialen att man blir slagen av föräldrarna och det kommer dom ta mig till ett barnhem eller sånt?? om man inte kan bo kvar osv kommer man inte bo kvar i samma stad eller flytta nån annan stans?? om man är under 18 år?? Ifall om det är så att dom tar mig till ett barnhem får jag flytta ifrån de när jag fyller 18år eller måste jag kunna skaffa jobb och bo på egen hand?? eller måste jag stanna eller betalar socialstjänsten hyran??

frågor från lina ifall det händer

Kommentarer

Hej!

Du verkar ha funderat på vad som skulle kunna hända om du skulle berätta hur du har det hemma hos dina föräldrar. Vi kan så klart ha missuppfattat att det skulle gälla dig, att frågan kanske bara är rent allmän om ett barn blir slagen av sina föräldrar.

Om det kommer in uppgifter till socialtjänsten om att ett barn inte har det bra, att hen kanske blir utsatt för fysisk eller psykisk mobbning, så ska socialtjänsten öppna utredning för att undersöka hur barnet har det, om barnets behov av omsorg och trygghet blir tillgodosett, om barn och föräldrar har behov av någon hjälp och så vidare.

Om det visar sig att ett barn har blivit utsatt för någon form av våld eller övergrepp på något vis och behöver skydd, alltså bo någon annanstans då föräldrarna inte kan skydda sitt barn, kommer barnet att placeras utanför hemmet. Oftast försöker socialtjänsten finna ett familjehem för barnet, men ibland kan det vara svårt att hitta familjehem för äldre tonåringar och då kan det bli aktuellt med HVB-hem (Hem för Vård och Boende).

Även om ett barn blivit placerad utanför sitt hem, ska socialtjänsten alltid titta på om och hur man kan arbeta tillbaka barnet till dess föräldrar, då utgångsläget är att barn ska vara hos sina föräldrar. Ibland finns det dock familjer där det inte finns någon möjlig återförening för barn och förälder och då ska man inte arbeta för detta.

Socialtjänstens ansvar för placerade barn ska jämföras med föräldraansvaret. Om barnet går i skolan, gymnasium, när barnet fyller 18 år, är föräldrarna försörjningsansvarig till dess att barnet gått ut skolan eller längst till och med barnet fyller 21 år.

Vi hoppas att du fått svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter