gravid

Hej, är 17 år och gravid ( fyller 18 om 3 månader) kommer inte kunna bo hemma med mitt barn. Så frågan är hur går jag tillvägar ? betalar soc en lägenhet till mig och hur mycket pengar får jag att leva på ?

dina

Kommentarer

Hej!

Graviditeten är en förväntansfull tid, där man förhoppningsvis inte har alltför många saker att oroa sig för.

Att som ung bli förälder kan vara en prövning då man själv knappt hunnit bli vuxen. Förhoppningsvis har man andra vuxna runt en som kan vara ett stöd och förebild för en som förälder.

Generellt kan man säga att dina föräldrar har ett ansvar för dig tills du är arton år. Om du går i gymnasiet, så har dina föräldrar ett försörjningsansvar för dig, längst till det år du fyller 21 år. Du har i din tur, ansvar för ditt barn och hens försörjning.

Det är kanske viktigt att du pratar med dina föräldrar om hur det ska se ut när ditt barn kommer, kan de tänka sig att bidra till din försörjning om du bor i egen bostad. Generellt går socialtjänsten inte in och bekostar en bostad för att du är gravid och väntar barn. Sedan kan det finnas särskilda omständigheter i en familj som gör att socialtjänsten gör en individuell bedömning och bedömer att bistånd ska ges till en ungdom där föräldrar har ett försörjningsansvar.

Om du kan få hjälp kan Soctanter på nätet inte svara på, utan uppmanar dig att kontakta socialtjänsten i din hemkommun eller socialtjänstområde så du kan diskutera din situation och få din ansökan prövad.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter