Samtalsstöd till 12 årig tjej

Hej

Vår dotter skulle behöva och vill själv prata med någon utanför familjen. Hon bär på många tankar, tonåren spökar och konflikter uppstår i hemmet. Hon vill inledningsvis ha en egen samtalskontakt men hon vill inte gå till skolkuratorn. Min förhoppning är att så småningom kunna prata tillsammans.
Var kan vi vända oss? Biståndslöst?

Tacksam för alla tips
Mamma

Samtalsstöd

Kommentarer

Hej!

Det låter klokt av både er och er dotter att söka hjälp. Och det finns hjälp att få.

I Malmö finns Plattform Malmö för ungdomar från 12 år. Er dotter kan komma själv eller tillsammans med er, ibland kommer ungdomen själv till att börja med och sedan familjen tillsammans. Du kan läsa mer på länken nedan:

https://malmo.se/Service/Stod-och-omsorg/Stod-till-barn-och-unga/Samtals...

När din dotter blir 13 kan hon vända sig till Ungdomsmottagningen UMO. Ni kan redan nu titta på deras hemsida där det finns mycket bra information till unga.

https://www.umo.se/

Bägge dessa alternativ är biståndslösa och kostnadsfria.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter