Styvpappa till mitt bonus barn

Hej min sambo fick ensam vårdnad på sin 3åring dotter och hennes riktiga pappa vill inte veta av sin dotter. 3åringen ser mig som en pappa. hur går jag till vägar,
3åringen vill skriva över att jag är pappa hur går vi vidare

Styvpappa

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du och din sambos 3-åring har en god relation och att du är beredd att ta ett större ansvar för henne.

Vi förstår det som att du är beredd att adoptera din sambos dotter. Även om din sambo har ensam vårdnad kommer dotterns biologiska pappa tillfrågas om sin inställning till eventuell adoption.

Det första du kan göra är att kontakta Familjerätten i den kommun du bor i. Det är Familjerätten som kommer göra en utredning som ligger till grund för ett beslut om adoption.

Själva beslutet om adoption tas av Tingsrätten. De begär in ett yttrande från socialnämnden och det är Familjerätten som gör utredningen.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga och hur du går vidare med eventuell adoption.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter